Home
  Levensverzekeringen
  Schadeverzekeringen
  Pensioenen
  Maatschappijen
  Contact
 
 
 

Levensverzekering

Een levensverzekering of overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die een bedrag uitkeert op enig moment wanneer u nog in leven bent op een bepaalde datum of wanneer u voor die bepaalde datum komt te overlijden.
De levensverzekering houdt, zoals de naam al zegt, verband met uw al dan niet in leven zijn op een bepaalde datum. Meestal is dit de einddatum en/of datum van overlijden.

 

Kapitaalverzekering Eigen Woning

Fiscaal gezien wordt een KEW anders behandeld dan een normale kapitaalverzekering. Daarom wordt deze apart behandeld. Van een KEW is spraken zolang: Er is gedurende 15 jaar (of tot eerder overlijden) premie betaald en de hoogste premie is niet meer dan 10 x hoger dan de laagste premie De in de verzekeringsovereenkomst genoemde woning eigendom is van u (als verzekeringnemer) of van uw partner. In de polis is bepaalde dat de begunstigde de uitkering zal gebruiken voor het aflossen van schulden of het verbeteren van de woning Dat u premie betaald aan een verzekeringsmaatschappij De verzekering geeft recht op een eenmalige uitkering bij leven of bij eerder overlijden (of van uw partner)

Indien de verzekering niet meer aan één van bovenstaande eisen voldoet moet u belasting betalen over het rentebestanddeel in de waarde van de verzekering. Zolang de verzekering wel voldoet aan die hierboven genoemde eisen is deze vrijgesteld van belastingbetaling in box 1. Echter komt de verzekering tot uitkering dat is deze belast tegen het progressieve tarief van box 1.

De berekening van het interestbestanddeel gaat volgens de overschot- of ook wel saldomethode. U moet belasting betalen over het totale interestbestanddeel

Kapitaaluitkering minus som betaalde premies is interestbestanddeel

Indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan is de KEW echter onbelast. De voorwaarden zijn:

  • De uitkering is niet hoger dan € 31.200 indien er 15 jaar premie is betaald óf niet hoger dan € 137.500 indien er 20 jaar premie is betaald
  • De bedragen zijn voor 2004 en zijn geïndexeerd
  • De uitkering moeten dienen voor het aflossen van schulden
  • De premies moeten jaarlijks zijn betaald
  • De hoogste premie bedraagt niet meer dan het tienvoudige van de laagste

Voor gehuwden of geregistreerde partners kunnen de vrijstellingen bij elkaar opgeteld worden.

 

Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering is een levensverzekering die tot uitkering komt wanneer de verzekerde persoon of personen komen te overlijden.

Vormen van overlijdensrisicoverzekeringen

Er zijn een aantal vormen van overlijdensrisicoverzekeringen.
1. Gelijkblijvende verzekering
2. Lineair dalende verzekering
3. Leeftijdsafhankelijke premie
4. Annuitair dalende verzekering

1. De gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering
Bij deze verzekeringsvorm verzekert u gedurende de gehele duur van de verzekering hetzelfde kapitaal. Dit bedrag wordt direct na het overlijden van de verzekerde(n) uitgekeerd aan de begunstigden. Hierbij kunt u denken aan uw partner, kinderen of erfgenamen. De premie en het verzekerd bedrag is gedurende de looptijd van de verzekering vast.

De gelijkblijvende risicoverzekering is uitermate geschikt wanneer er continu hetzelfde risico verzekerd moet worden. Denkt u hierbij met name aan een hypotheekschuld.

2. De lineair dalende overlijdensrisicoverzekering
Bij deze verzekeringsvorm verzekert u kapitaal wat jaarlijks met hetzelfde bedrag afneemt zolang de verzekering loopt.

De lineair dalende risicoverzekering is uitermate geschikt voor het afdekken van aflopende risico’s.

3. De overlijdensrisicoverzekering tegen leeftijdsafhankelijke premiebetaling
Bij deze vorm van levensverzekering wordt de premie jaarlijks vastgesteld op basis van het statistische risico dat u komt te overlijden. Belangrijkste eigenschap van deze overlijdensrisicoverzekering is dat de premie jaarlijks stijgt omdat het risico dat u komt te overlijden immers groter wordt naarmate u ouder wordt. Indien gewenst kunt u het verzekerde kapitaal aanpassen.

4. De annuitair dalende overlijdensrisicoverzekering
Bij de laatse vorm verzekert u gedurende de duur van de verzekering een annuïtair dalend bedrag. Gemiddeld daalt het verzekerde bedrag jaarlijks met circa 4-8%

 

 

 

 
 
All Culture Finance © 2008 All rights reserved.